Menü Bezárás

Ár maximalizálás

2023. július 1-jétől a Kormány a villamos energia versenypiaci árazásával kapcsolatos kérdésekről szóló 238/2023. (VI. 19.) Korm. rendeletben foglalt intézkedéssel csökkentette a korábban magas árszinten kötött villamosenergia-vásárlási szerződéseik miatt hátrányt szenvedő cégek és egyéni vállalkozók rezsiterheit.

Versenyképességük erősítése érdekében a

  • feldolgozóiparban működő,
  • a szálláshely-szolgáltatással vagy
  • raktározással foglalkozó vállalkozások

a támogatási konstrukció kedvezményezettjei.

A kormányrendelet értelmében a 2023.06.01-e előtt kelt fix vagy fixált ár legfeljebb 200 EUR/MWh lehet a 2023.07.01 – 2023.12.31-ig tartó időszakban. Forintra átszámolva ez 74,11 Ft/kWh-nak felel meg.

A 200 EUR/MWh árplafon érvényesítése érdekében a felhasználóknak nincs teendőjük.

Ha a villamosenergia-vásárlási szerződés a kedvezményes árú időszakot követően is hatályos, akkor 2024. január 1-jétől ismételten a szerződés szerinti árak alkalmazandók.

A fentiekben részletezett 200 EUR/MWh összeg tisztán energiaár, amely nettó ár, és nem tartalmazza a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. tv. 147. § (1) bekezdés b) és c) pontja, valamint 13. § (1) bekezdése szerinti pénzeszközöket.
A fenti rendelkezés eredményeként biztosított árkedvezmény az állami támogatásokra vonatkozó, az Ukrajna elleni orosz agresszióval összefüggésben a gazdaság támogatását célzó ideiglenes válság- és átállási keret című, 2023/C 101/03 számú 2023. március 17-i európai bizottsági közlemény 2.1 szakasza alapján válságtámogatásnak minősül. A támogatás nyújtója az Energiaügyi Minisztérium.
A válságtámogatás mértéke nem haladhatja meg vállalkozáscsoportonként

  • a kétmillió eurónak megfelelő forintösszeget,
  • elsődleges mezőgazdasági termeléssel foglalkozó vállalkozások esetén a kétszázötvenezer eurónak,
  • a halászati és akvakultúra-ágazatban működő vállalkozások esetében pedig a háromszázezer eurónak megfelelő forintösszeget.

Az EUR-ban számított kompenzáció összegének forintra történő átszámítását a 2023. június 1. napján hatályos MNB középárfolyamon kell elvégezni, ami 370,55 HUF/EUR.

A felhasználó a támogatás igénybevételéről a villamosenergia-kereskedője részére eljuttatott nyilatkozattétellel lemondhat, a lemondás visszavonására nincs lehetőség.
Továbbá a felhasználónak a támogatási konstrukcióra vonatkozó részletes szabályokat tartalmazó, a villamos energia versenypiaci árazásával kapcsolatos kérdésekről szóló 238/2023. (VI. 19.) Korm. rendelet végrehajtására vonatkozó szabályokról szóló 361/2023. (VII. 31.) Korm. rendelet szerint haladéktalanul nyilatkoznia kell a kereskedője felé, ha – az általa, illetve a vállalkozáscsoportja által egyéb forrásból kapott válságtámogatással együttesen – a támogatás meghaladja az előző bekezdésben jelzett forintösszeget, ami alapján további támogatás igénybevételére nem jogosult. A lemondás visszavonására nincs lehetőség.

Tájékoztatjuk, hogy a támogatási konstrukció nem terjed ki azon felhasználóra, amely felett az állam, a helyi önkormányzat, az országos vagy a helyi nemzetiségi önkormányzat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:2. §-a szerinti többségi befolyással vagy közvetett befolyással rendelkezik.

Amennyiben Ön, illetve az Ön gazdasági társasága mindezek alapján – akár időközi változás okán – nem jogosult a kedvezményre, úgy ennek tényét lemondó nyilatkozattal szükséges a kereskedője irányába jeleznie.
A villamosenergia-kereskedő a számlakibocsátással egyidejűleg tájékoztatja felhasználót az adott számlában és az azt megelőző számlákban összességében a kormányrendelet alapján érvényesített támogatás összegéről.
A felhasználó az általa igénybe venni nem szándékozott vagy jogosulatlanul igénybe vett támogatást a kereskedőnek köteles visszafizetni.
Reméljük, hogy az intézkedés által gazdasági társaságuk/egyéni vállalkozói tevékenysége megőrzi versenyképességi erejét, növelni tudják gyártási kapacitásaikat, valamint a továbbiakban is biztosított sikeres működésük.