Menü Bezárás

Adatkezelés

Adatvédelmi Tájékoztató

Jelen adatvédelmi tájékoztató („Adatvédelmi Tájékoztató”) az Áramcentrum Kft. (székhelye: 1165 Budapest, Ezerjó u. 17., adószám: 22956703-2-42) által küldött hírlevéllel kapcsolatos adatvédelmi rendelkezéseket tartalmazza az irányadó magyarországi jogszabályokkal, és az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 Rendeletével (Általános Adatvédelmi Rendelet, vagy röviden „GDPR”) összhangban.

Az Áramcentrum Kft. számára kiemelten fontos a személyes adatok védelmének biztosítása, ezért az Áramcentrum Kft. a jogszerűség, tisztesség és átláthatóság elvének megfelelően a jelen Adatvédelmi Tájékozatóval tájékoztatja az érintetteket a hírlevél küldésével kapcsolatos adatkezelési tevékenységéről.

1. Az adatkezelés Önre gyakorolt hatása
Amennyiben hozzájárul e-mail címének, és nevének kezeléséhez, az Áramcentrum Kft. e személyes adatait az alábbi célokra fogja felhasználni:

  • hírlevél és
  • árajánlat megküldése.

Bármikor jogosult leiratkozni, amivel egyben az adatkezelés is megszűnik.
Adatait a www.aramcentrum.hu oldalon tudja megadni.

2. Adatkezelő
Az adatkezelő az Áramcentrum Kft.
székhelye: 1165 Budapest, Ezerjó u. 17.
adószám: 22956703-2-42
telefonszám: +36 20 918 1753
e-mail cím: meszaros@aramcentrum.hu
weboldal: www.aramcentrum.hu

3. Adatvédelmi Tisztviselő
Az Áramcentrum Kft. adatvédelmi tisztviselőjének elérhetősége az alábbi:
• név: Mészáros Andor, ügyvezető
• e-mail: meszaros@aramcentrum.hu
• telefonszám: +36 20 918 1753

4. Az érintett személyes adatok köre
Név és e-mail cím.

5. Adatkezelés célja
Az adatkezelés célja, hogy az Áramcentrum Kft hírlevelet és árajánlatot küldhessen a feliratkozóknak az általa nyújtott szolgáltatás népszerűsítése céljából.

6. Adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.

7. Az adatok tárolásának időtartama
A személyes adatokat az Áramcentrum Kft a hozzájárulás visszavonásáig, vagy leiratkozásáig kezeli.

8. Érintett jogai
Ön jogosult a hírlevél küldéséhez adott hozzájárulását bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonni. A leiratkozás linkje minden egyes hírlevélben hozzáférhető. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végzett adatkezelés jogszerűségét.

Önnek joga van továbbá:
I. Tájékoztatást és hozzáférést kérni az Önről kezelt személyes adatokról;
II. Az Áramcentrum Kft. által kezelt pontatlan személyes adatok aktualizálását vagy helyesbítését kérni;
III. Az Általános Adatvédelmi Rendelet 17. cikkében foglalt feltételek teljesülése esetén a személyes adatait töröltetni;
IV. Az Általános Adatvédelmi Rendelet 18. cikkében foglalt feltételek teljesülése esetén a személyes adatai felhasználásának korlátozására kötelezni az Áramcentrum Kft-t;
V. Az adatok hordozhatóságához, feltéve, ha vonatkoznak Önre az Általános Adatvédelmi Rendelet 20. cikkében rögzített feltételek;
VI. Az Önt érintő személyes adatok kezelése ellen tiltakozni, feltéve, ha erre az Általános Adatvédelmi Rendelet 21. cikke alapján lehetőség van;

Amennyiben gyakorolni kívánja ezeket a jogait, vagy bármilyen kérdése lenne, forduljon az Áramcentrum Kft-hez, vagy annak adatvédelmi tisztviselőjéhez, a fenti 2. és 3. pontokban megjelölt elérhetőségeken. Az Áramcentrum Kft. a megkereséseket a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb egy héten belül megválaszolja.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy mindemellett jogosult panasszal élni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., tel.: +36 (1) 391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu), amennyiben úgy véli, hogy az Áramcentrum Kft. jogsértő módon kezeli az Ön személyes adatait.

9. Egyebek
Ha az Áramcentrum Kft. a személyes adatokon a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban foglalt céltól eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja Önt erről az eltérő célról és az új adatkezelésre vonatkozó minden releváns kiegészítő információról.